De jaarlijkse feestweek in Koudum wordt georganiseerd door de Stichting Feestweek Koudum. Doelstelling van de stichting is om door middel van de feestweek te zorgen voor verbinding tussen de inwoners onderling, maar ook met het dorp Koudum en alle ondernemers in het dorp.

Bij het organiseren van de feestweek zijn er terugkerende elementen zoals de optocht, en elk jaar wordt er geprobeerd een gevarieerd programma samen te stellen waarbij iedereen aan bod komt, jong en oud!

De feestweek commissie bestaat uit 10 personen welke voor 4 jaar zitting nemen in de commissie. Elk jaar zwaaien er 2 a 3 leden af, zodat kennis en kunde geborgd blijft in de commissie.

Mocht je meer willen weten over de commissie of zelfs mee willen doen als lid, neem dan vooral contact op!