Doe mee met een partuur en sla je boppeslach op woensdagavond in de hoofdstraat! Je kan je alleen individueel opgeven. Als je je wel als partuur of groep opgeeft dan worden jullie individueel in een partuur geloot en kom je dus niet in je eigen partuur/groep.

Geef je op voor het kaatstoernooi!